Voor de volgende behandelingen kan u bij ons team terecht:

Sport– en Revalidatiekinesitherapie

Zowel conservatieve als post - operatieve behandelingen na een blessure worden nauwgezet opgevolgd.

Een specifiek oefenprogramma wordt opgesteld om een zo snel mogelijk functioneel herstel en sporthervatting te bekomen.

Rugschool

In het belang van een goede houding en werkergonomie worden de correcte hef- en tiltechnieken, plus bijhorende spierversterkende oefeningen en bewegingstechnieken aangeleerd.

Taping

Sporttaping en functionele taping kunnen worden toegepast.

Cardiale revalidatie

Na een hartinfarct of hartoperatie is een goede begeleiding om de algemene conditie terug op te bouwen essentieel.

Neurologische revalidatie

Als gevolg van een CVA of andere neurologische aandoeningen (MS, Parkinson, ALS…) is vaak een langdurige revalidatie nodig om de functionaliteit en zelfstandigheid van de patiënt zo optimaal mogelijk te houden.

Pre - en postnatale begeleiding

Prenataal worden eventuele klachten besproken en aangepakt, samen met een pakket van ademhalings – en relaxatietechnieken om de bevalling te optimaliseren.

Bekkenbodemreëducatie en bijhorende buikspieroefeningen worden na de bevalling aangevat.

Bekkeninstabiliteit

Onder verschillende omstandigheden (post- traumatisch of niet – traumatisch) kunnen er een reeks van klachten voorkomen ten gevolge van bekkeninstabiliteit.

Een combinatie van specifieke technieken en oefeningen brengen soelaas.

Peripartum bekkenpijn

Bekkenpijn die gepaard gaat met de bevalling, zowel voor als na is dit mogelijk, wordt besproken en behandeld.

Ademhalingskinesitherapie

Autogene drainage en ademhalingsoefeningen voor zowel kinderen als volwassenen met een acute of chronische longproblematiek.

Lymfedrainage

De lymfedrainage-techniek is een manier op de afvoer van afvalstoffen naar de bloedsomloop te verbeteren en om regeneratie van het lymfestelsel te bekomen.

Zowel de techniek van LeDuc als de nieuwe, op fluoroscopie gebaseerde, techniek van Dr. Belgrado worden in de praktijk gebruikt volgens de noden van de patiënt.